ស៊ីណូ——ត្រជាក់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងបន្លាស់ទូរទឹកកកបានអភិវឌ្ឍទៅជាក្រុមហ៊ុនផលិតឈានមុខគេនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចអេ/ស៊ីនិងគ្រឿងបន្លាស់ទូទឹកកក។ឥឡូវនេះយើងកំពុងដោះស្រាយជាមួយផលិតផលជាង៣០០០ប្រភេទ។

អានបន្ថែម
Baidu